ד. קדמוניות המקרא

דיוקן בשביל הדורות לעומת זאת מוסיף המחבר פרטים רבים שאינם מוכרים לנו מסיפורי פילגש בגבעה . המקרא על דמותו של פנחס, מעמדו ומעשיו . פנחס מתואר כמי שמפיץ את דבר ה׳, זוכה להתגלות אלוהית הקוראת לו לפרוש מהעם נואם נאומים חדורי תוכחה דתית, 6 ובקי בדרכי ממנה את עלי לפני פרישתו,עד אשר יהיה ראוי מחדש להנהגתו, 7 התגלות אלוהית . פלדמן מצביע במחקרו על הקבלות בין תיאור ההתגלות לפנחס שבה נתבקש לִגלות הקבלה גלויה זו מצטרפת להקבלות להר דָּנַבֵּן ( פרק מח ) , לסיפורי אליהו במקרא . סמויות נוספות, המעצבות את תיאורי פנחס בקדמוניות המקרא כסיפור בבואה לסיפורי אליהו המקראיים . נציג את ההקבלות הגלויות והסמויות וננסה להבין את פשר העמדת פנחס כאב-טיפוס לדמותו של אליהו . . פנחס מתואר בפי קנז ( אחד מגיבוריו של בעל קדמוניות המקרא ) : ״כהן השומר את מצוות ה׳ אלהינו, ומה גם כאשר תצא מפיו אמת ומלבו אור מזהיר״ ( כח, ג ) . תיאורים אלו, להוציא את מעמדו ככוהן, בהחלט מאפיינים את דמותו של אליהו, כמי שקנאי לשמירת מצוות ה׳ ומנהיג על פי מידת האמת . . הקנאות ותוצאותיה : כי זוכר אני בימי עלומי כאשר חטא זמרי . . . ואני קנאתי קנאת נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן