פתח דבר

דיוקן בשביל הדורות 12 באמתחתי הצטברו דרשות על אישי המקרא שסומנו כחורגות מייצוגה של הדמות במקרא, ולצדן נאספו מאפייניהם של חיי הקהילה היהודית בארץ ישראל ( ובבל ) . משם עברתי למלאכה המורכבת של חיפוש זיקה בין המסר החדש שנלמד מדרשת הדמות במלבושיה החדשים, לבין מרכיבי מציאות מובחנים בתקופה המשוערת של יצירת הדרשות, מרכיבים שדרשו פתרון או הדרכה שגולמו בדרשת הדמות . תוצאות מלאכת ההרכבה מונחות בספר שלפניכם . כשניגשתי ללמוד מחדש את דרשות החכמים, ולאתר מתוכן את מרכיבי הדור הייחודיים, היה לי ברור שאני עומדת להיכנס לעולם בלתי מוכר שחלק ממאפייניו הם תנאי החיים של העת העתיקה, שבינם לבין ימינו מפריד חיץ של אלפיים שנה . ציפיתי למצוא בין העולמות פערי תרבות, הבדלי נורמות חברה ומוסר, וכמובן שינוי מרחיק לכת בתודעה הלאומית בעקבות שיבת ציון המתחדשת . ״דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת״ . פולמוסים חברתיים בוערים בחברה הישראלית התבררו כעתיקי יומין . מאבקי מעמד ומגדר נישאו מגרונם של חכמי התלמוד ששימשו לא אחת שופר לתחושות ההדרה של נשים מהמרחב הציבורי הדתי . פתיחת קופת השרצים של מי שמעמידים עצמם לבחירת הציבור, התב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן