דיוקן של פרשן – ר׳ אברהם אבן עזרא

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן דיוקן בשביל הדורות ברכה אליצור דמויות מקראיות מהתנ״ך ועד לספרות חז״ל ברכה אליצור דיוקן בשביל הדורות דמויות מקראיות מהתנ״ך ועד לספרות חז״ל ברכה אליצור דיוקן בשביל הדורות דמויות מקראיות מהתנ״ך ועד לספרות חז״ל הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן הספר יוצא לאור בסיוע : המכללה האקדמית הרצוג האיגוד העולמי למדעי היהדות המרכז לחקר האישה ביהדות ע״ש פניה גוטספלד הלר קרן ׳בית שלום׳, קיוטו, יפן עריכה לשונית : משה שפרבר עיצוב כריכה : סטודיו ולדמן על הכריכה : קטע מציורי הקיר בבית הכנסת בדורא אירופוס, סוריה מימין : פרעה והמיילדות העבריות . משמאל : בת פרעה מוצאת את משה ביאור © מוזאון העם היהודי בבית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע״ש אוסטר תצוגת קבע מסת״ב 2 - 600 - 226 - 965 - ISBN978 © 2021 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו״ל עיצוב ועימוד : שולמית ירושלמי, ירושלים נדפס בישראל, תשפ"א  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן