הערות

252 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים ראו בקישור : - 7891- 1- 8 / https : / / www . molsa . gov . il / CommunityInfo / Magazine / Documents TENNE . pdf . על 'צופיה', וגם על 'מסילה', מוסד נוסף ל'נערות במצוקה' התפרסמו כתבות שונות המצביעות על השיטות הקשות שנוקטים ה'מטפלים' במוסדות אלו ולעתים על ההתעמרות בנערות . כך, למשל, כתבה רותי סיני ב ה א ר ץ ( "חשד : נערות בפנימייה של משרד הרווחה ביבנה נכלאו בכלוב ברזל", כתבה מ- 20 באוקטובר 2003 ) : "שימוש בכוח, כליאה בחדרים ואף בכלוב, אלה חלק מהתלונות של חוסות ועובדים לשעבר במעון 'צופיה' ביבנה, פנימייה סגורה לנערות שנשלחות על ידי בתי משפט לאבחון ולטיפול" . ראו בקישור : 918373 . 1 / https : / / www . haaretz . co . il / misc . בכתבת טלוויזיה בתכנית 'חי בלילה' ( ששודרה ב- 20 . 02 . 12 ) רואיין אב שסיפר על בתו בת האחת-עשרה שעברה התעללות מינית של נערים . לדבריו משרד הרווחה, באישור בית המשפט, כלא את הילדה ב'צופיה' . שם, לדברי הילדה ( בהשמעת הקלטה ) , היא עוברת התעללות נוספת . ראו בקישור : https : / / www . facebook . com / NehamaPag...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ