שלי יחימוביץ' — ידידת הלובי הסוציאלי

148 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים גם לגלות שבמשרד הרווחה יש תמיכה מפורשת בפיתוח שירותים בקהילה ושמייצגיה נאלצים להתגונן מול שדולת המוסדות ( ומפסידים ) . פרוטוקול הכנסת מ- 13 ביוני 2006 69 מבהיר היבטים מאלפים : מיהן הדמויות הראשיות ב'תעשיית המצוקה', מהם המאפיינים של 'שיח המסכנות / מצוקה', מהן השיטות והאמצעים לקידום 'פתרונות למסכנות / מצוקה' . אחת ההפתעות שחוויתי במהלך עיון בפרוטוקול הייתה עמדת משרד הרווחה בסוגיית 'ההשמה החוץ-ביתית' ובעיקר ביחס למדיניות האלטרנטיבית שהמשרד פרסם, בשם 'עם הפנים לקהילה' ( ב- 2004 ) . יש להניח שהעמדה שהציג מוטי וינטר, שהיה אז מנהל השירות לילד ולנוער ומ"מ מנהל האגף לשירותים חברתיים במשרד הרווחה, ייצגה את עמדת משרד העבודה והרווחה . כך התברר לי כי המשרד מתקשה לממש את תוכניתו, בין השאר בשל הלחצים הפוליטיים המופעלים באמצעות דיוני הוועדה לזכויות הילד, העוסקת ב'השמה החוץ-ביתית' כמעט באופן בלעדי . הגורמים המרכזיים הפועלים לחיזוק ולהרחבה של 'הפתרונות החוץ-ביתיים' הם ארגונים 'לטובת הילד', חברי כנסת המציגים את עצמם כ'חברתיים' ( מן השמאל ומן הימ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ