עוצמתה הביורוקרטית של מערכת הרווחה

86 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים הפונה יגלה לא פעם שגם בתוככי בית המשפט פועלים האינטרסים של שכבת המומחים ושיקולי המערכות המטפלות ולא רק הדאגה לצדק . בית המשפט והעובדים הסוציאליים פועלים בשיתוף הדוק, ולהם אינטרסים משותפים . בית המשפט נותן אמון רב בעובדים הסוציאליים, כפי שהוא נותן אמון במומחים אחרים, רופאים, אנשי ביטחון וכדומה . הוא מניח שהם חסרי פניות אישיות, אובייקטיבים ומקצועיים ורואים לנגד עיניהם את טובת הנזקק בלבד . כשהנזקק הוא קטין הנחה זו מתחזקת עוד יותר . כך, למשל, משתקפים הדברים בהחלטת שופטת המאמצת את המלצות תסקיר שהגיש עובד סוציאלי במאבק משפטי בין בני זוג על הסדרי ראייה של בנם בן השמונה : "אני מחליטה כך, לאחר שנחה דעתי כי פקיד הסעד בדק את הנושא על כל מורכבותו בעין מקצועית זהירה, מתוך ראיית טובתו של הילד כמטרה ראשונה במעלה" ( מהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים 1994 ) . הפונה הוא צד פסיבי בדיונים המשפטיים . בדרך כלל אין שומעים את דבריו אלא בעיקר את עורכי הדין, המדברים במקומו . גישה זו מתאימה לבית המשפט, שחייב לעמוד בקצב התיקים המגיעים לדיון וגם מעדיף לצמצם...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ