הפרט בארגון והארגון בפרט — התנגדות, מוסר ושינוי

ההתפכחות : מאבקה של קרן על בתה הפעוטה 71 המרחק המובנה פורמלית ואת פערי הכוח ביניהם, הפועלים לרעתו . האיום באלימות מאלץ את הפקיד לפעול כמי שאין המנגנון מגן עליו עוד ורגשות הפחד הם שמכתיבים לו את התנהגותו בסיטואציה הלא ביורוקרטית . דון הנדלמן ( 1998 ; 1980 Handelman, ) מצביע על ההתנהגות האנושית והמותאמת לסיטואציה של הפקיד . התלות ההדדית שביחסים בין הפקיד, העובד הסוציאלי, לבין הקליינט שלו, מצמצמת מאוד את כוחו של הפקיד ואף עושה אותו לפגיע . להבנתי, לא ניתן לקבל השוואה זו של התלות והפגיעות כפשוטה : העובד הסוציאלי הוא בעל הכנסה מסודרת, השכלה, דיור סביר, משפחה קטנה וכיו"ב . לעומת זאת, לקליינט שלו ( 'זכריה', בתיאור המקרה אצל הנדלמן ) ילדים רבים, אין לו מקורות הכנסה קבועים והוא תלוי באפשרויות תעסוקה מעוטות הכנסה . משמעות התלות עבור שניהם היא שונה באופן קיצוני : במפגש עם פקיד הסעד עלול קליינט הסעד, למשל, לשלם בהפסד הזדמנויות תעסוקה ובהטבות כלכליות שהן קריטיות עבורו ועבור משפחתו, אם יכעיס את הפקיד . לעומת זאת, הפקיד לא יפסיד דבר ממעמדו ומהטבותיו אם יכעיס או יאכזב את הקליינט . באומן הסביר כי המדרג...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ