אמהוּת תחת מתקפה — מאבק האבות הגרושים נגד חוק חזקת הגיל הרך, בתמיכת גופי השלטון

46 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים זו אישה, ציפי לבני, שהקימה את הוועדה שאמורה הייתה להמליץ על ביטול סעיף 'חזקת הגיל הרך' . בכתב המינוי של הוועדה, שעליו היא חתומה, התבקשו חברות / י הוועדה לבחון את אופן יישום הכללים הקבועים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב — ,1962 בנוגע למימוש ההורות ולקביעת המשמורת והסדרי הראייה בעת הגירושין . באופן מיוחד התבקשה הוועדה להמליץ ביחס להמשך תחולתה של 'חזקת הגיל הרך' שבסעיף 25 לחוק, הקובעת שילדים עד גיל שש יהיו אצל אמם, אלא אם כן החליט בית המשפט שיש סיבות מיוחדות לקבוע אחרת . הוועדה פרסמה דו"ח ביניים באפריל ,2008 דו"ח משלים בספטמבר ,2011 וב- 27 בדצמבר 2011 הגישה לשר המשפטים יעקב נאמן את המלצותיה הסופיות והוא אימץ אותן . המלצתה המרכזית של ועדת שניט הייתה ביטול 'חזקת הגיל הרך' והנהגת 'משמורת משותפת' . המלצה זו מתיימרת לייצר מציאות שוויונית בחלוקת האחריות בין הורים מתגרשים על הטיפול בילדים, באמצעות מערכת המשפט . 'חזקת הגיל הרך', המעוגנת עדיין בחוק, למעשה כמעט אינה מיושמת בפועל מאחר שבתי המשפט החלו לפעול כאילו משמורת משותפת היא ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ