הסימביוזה

28 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים שאליו הרחיקו התיאוריה הפסיכולוגית והפרקטיקה הסוציאלית בניתוח המופשט של יחסי אם-תינוק . ההיכרות עם קרן המחישה עבורי באופן חד את האבסורד שבתיאוריה הזו . הכרתי את קרן כאם 'טיפוסית' לפעוטה, החרדה מאוד לשלומה והפועלת בכל דרך כדי להגן עליה . הצגת התנהגותה של קרן כפתולוגית היא פרשנות מעוותת ומגמתית שניתנה לקשריה עם בתה . הצגתה כפוגעת בבתה בשל השלכת קשייה, מצוקותיה, דמיונותיה וכיו"ב על הפעוטה ובשל תפקידם ב"שימור האשליה הסימביוטית" של בתה המחישה את השימוש בתיאוריות פסיכולוגיות כבסיס בתהליכי קבלת החלטות הקשורות לגורלם של קטינים ( והוריהם, כמובן ) . מאחר שכדי לקבל החלטות הרות גורל עבור פעוטות ( וגם עבור הוריהם ) נדרשת הוכחת קושי / נזקקות / מצוקה / סיכון, מספקות התיאוריות המדעיות לכאורה עוגן חיוני עבור המעריכים ( פסיכולוגים ) , הממליצים ( פקידי הסעד ) ומקבלי ההחלטות ( השופטים ) . הד לקושי הכרוך בהליך הפקעת הורות נמצא, למשל, בעבודתו של דוד יגיל ( 2008 ) , שהצביע על "בדידותם" של השופטים בקבלת החלטות בנושאי משמורת, ובעבודתה של סלמה פרייברג, ש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ