הקדמה

10 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים כעת, כשאני מנסה להעלות על הכתב את סיפורו של מאבק ההורים, ובעיקר של האמהות ועוד יותר של אמהות חד-הוריות, גובר בי הספק גם ביחס ליכולת השפעתו של ספר . אף כי הספר אמור להיות נגיש לכול ולא 'אקדמי' במהותו, עליי להודות שהסיכוי שהוא יצליח להשפיע על 'קובעי המדיניות' ועל העובדים ב'שטח', יותר מהפעילות המתמשכת שלי, בכתיבה פובליציסטית ( פרסמתי מאמרי דעה ב'דעות', ב מ ע ר י ב, בשנים 1992 - ,2008 [ הרצוג 4002א' ] ב'דעות' ב ו ו י נ ט , בשנים 2008 - 2014 ) , ואקדמית ( הרצוג ,1991 ,1996 2004 ב', ,2009 ,2018 2020 ; 2015 Hertzog ) ובמעורבות רבה במאבקי הורים, הוא ככל הנראה דל, אם בכלל . יותר מכך, בשנים האחרונות גברו מאוד קולות הביקורת והזעם של אמהות ושל פעילים חברתיים . עם צמיחת הרשתות החברתיות באינטרנט נחשפות במלל, בתמונות ובסרטונים דרכי ההתנהלות של מערכות הרווחה והמשפט ועובדיהן . אף כי ביקורת נוקבת ולעתים בוטה מתפרסמת ברשתות והזעם מגיע לעתים לתקשורת המרכזית, אין סימן של שינוי משמעותי במדיניות ובהתנהלות רשויות ומוסדות הרווחה . מדי פעם בפעם מצליחים ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ