תוכן העניינים

הופעת הכתבה ב י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת, 5 באפריל 59' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 95 . 4 . ,26 מתאשפזת בעל כורחי בבית חולים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 95 . 04 . ,26 יפה ברוש מביאה לי הזמנה לבית משפט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 מתכוננת למשפט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 95 . 05 . ,11 המשפט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 יוני 59' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 95 . 8 . ,11 הפגישה עם השופט בוטלה בלי ידיעתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 מתקשרת לזאב כהן מהטלוויזיה, יונת קאופמן מתעקשת על כפר יהושע . . . . . . 223 בבית הספר בכפר יהושע 59' - 69' תשנ"ו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 96 . 07 . ,08 מדברת ברדיו עם שר החינוך זבולון המר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 96 ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ