נספח ב: מרכזי תרבות יידיש בעולם לפי העיתונות בשנים 1967-1948

שיטת הרישום השתנתה בשנות השישים וכללה פרטים שונים ( כמו שם / שמות העורך / עורכים ; שנת הקמה וכו' ) . נתונים אלה הוספו להלן בסוגריים למידע של שנת 1953 . בין הנתונים האלה הוּספו גם נתוני תפוצה . לנתונים אלה יש להתייחס בספקנות רבה, שכן פרנקל אינו מפרט מאין הם לקוחים, וסביר שהסתמך על נתונים שהעבירו אליו מערכות העיתונים . שמות הפרסומים אינם מופיעים בכתיב ייִוואָ, אלא לפי הכתיב בפועל של כותרות הפרסומים ביידיש . א . מרכזי תרבות יידיש בעולם לפי עיתונות יומית * פרסום זה אינו מצוין בשנים אלה בקטלוג המאוחד לכתבי עת של הספרייה הלאומית * * פרסום זה אינו מופיע בקטלוג המאוחד לכתבי עת של הספרייה הלאומית נספח ב | 367 19531967 עיר / שנה ניו יורק סה"כ פֿאָרווערטס פֿאָרווערטס ( ליברל-סוציאליסטי, נוסד 1897 ) עורך ה' רוגוף, תפוצה : 80,000 דער מאָרגען זשורנאַל ( נוסד 1901 . בשנה זו, 1953 , אוחד עם 'דער טאָג' להלן ) דער טאָג-מאָרגען זשורנאַל עורך ל' פוגלמן, תפוצה : 60,000 דער טאָג — ( ציוני, נוסד 1914 ) מאָרגן-פֿרײַהייט מאָרגן-פֿרײַהייט ( קומוניסטי, נוסד 1922 ) עורך פ' נוביק, תפוצה : 8,000 43 תפוצה : 205,000 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי