5. קיבוץ

310 | פרק רביעי האם תמיכה זו בקניין הפרטי והתנגדות לאורח חיים שיתופי ביטא צאנין במיוחד בעבור קוראי העיתון בארצות הברית ? תיאור מפגש של עולה שה"פ עם הקיבוץ נמצא גם ברומן ( שנדון לעיל ) 'ג'בליה' מאת יצחק פרלוב : דער ערשטער אײַנדרוק וואָס דער קיבוץ האָט געמאַכט אויף זכריהן באַלד בײַם אַדורכגיין דאָס [ דעם ] טויער, איז געווען : אַן 'אונרראַ-לאַגער' אין דײַטשלאַנד . . . די הילצערנע שטיבלעך מיט די וועראַנדעס, די ביימער און קלעטער-פֿלאַנצן, די בלומען-בייטן און סטעזשקעס און ועל כולם — די ציכטיקייט, האָבן אויף אים אַזאַאײַנדרוק געמאַכט . אַפֿילו דער גרויסער חדר-האוכל האָט אים אויסגעזען ווי די לאַגערקיך . ( הרושם הראשון שהקיבוץ עשה על זכריה מיָד כשנכנס דרך השער היה : מחנה אונרר"א בגרמניה . . . בקתות העץ עם המרפסות, העצים והצמחים המטפסים, ערוגות הפרחים והמשעולים ועל כולם — הניקיון, עשו עליו רושם כזה . אפילו חדר האוכל הגדול נראה לו כמו 155 מטבח המחנה ) . הדמיון הפיזי למחנות יחד עם רתיעה מחיי השיתוף שחוו במחנות גרמו לגיבור הרומן להסתייג מחיי הקיבוץ . סיבה נוספת לרתיעתם של עולי שה"פ מחיים אלה הייתה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי