3. מעברה

'חידוש הארץ' בראי הסיפורת | 275 קיימים כלל, אף כי בשנת 1951 אחד מכל חמישה תושבי המעברות היה שורד שואה . חוויותיהם, שתוארו ביצירותיהם של סופרי יידיש, מאפשרות אפוא לבחון מחדש את דימוי המעברה כמרחב 'מזרחי', וכן מסבכות את החלוקה הדיכוטומית בין הקולטים ה'אשכנזים' לבין הנקלטים ה'מזרחים' . מתוארים בהן תושבי מעברות שהם יהודים מזרח אירופים, שגם הם לא 'חובקו' בידי ההגמוניה הוותיקה, אף שרובם כאמור הגיעו גם הם ממזרח אירופה ודיברו יידיש, או לפחות הבינוה . העיסוק בחוויותיהם של עולי שה"פ במעברות אינו ניסיון לערער על עובדת סבלם של עולי מדינות האסלאם במרחב טעון זה או להפחית מן האחריות לסבל זה מצד הממסד הקולט . מטרתו ליצור הבנה חדשה של המעברה כפי שזו נתפסה בעיני דייריה, ולחלצה מן התפיסה הממסדית הרווחת, שיצרה בה באופן מלאכותי שתי קבוצות ( 'מזרחים' ו'אשכנזים' ) , שביניהן ניתן לפלג ולסכסך . הכרה בסבלם של כלל שוכני המעברות תוך כיבוד ההבדלים ביניהם הוא שלב ראשון בעיבוד הטראומה . 91 ההתיישבות במעברות הייתה השלב השני בקליטת עולי שה"פ בישראל . המעברות הוקמו מאמצע שנת 1950 כדי לספק לעולים דיור זמני ולארגן את קלי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי