4. 'פֿון שטעטל צו וועלט' (מן העיירה לעולם): על פרשת דרכים

ספרות יידיש במלכוד 'אשת לוט' | 223 את העובדה, שתהליך השמרנות החל להתפשט בתרבות יידיש טרם השואה, ככל שהלכו והעמיקו המשברים הכלכליים והחברתיים לאורך שנות השלושים . אם לפני השואה נבדלה העיירה היהודית מן העיר הגדולה במזרח אירופה, הרי לאחר השואה קרס ההבדל הזה תחת כנפיו המנחמות של המיתוס . סופרי יידיש עמדו לאחר השואה על פרשת דרכים אישית ויצירתית . וכך ביטא תחושה זו הסופר והעורך אריה שמרי : ספרות יידיש לאחר השואה ניצבה בלי עיירה ובלי עולם . הדרך שעשתה ספרות יידיש במאה העשרים היא הדרך מהעיירה לעולם . ספרות היידיש חלמה : הנה, הנה, אנו מתמזגים בתוך הפנורמה הגדולה — עולם . אך 15 התברר שהעיירה נעלמה והעולם סטר לנו בפנינו . העיירה, העיר הגדולה ובעיקר התנועה ביניהן היו נושאיה המרכזיים של ספרות יידיש מודרנית ודימויים מעוררים בה . תנועת ההמונים האדירה שהתרחשה מסוף המאה התשע עשרה ועד שנות העשרים של המאה העשרים, שבמהלכה עקרו כשליש מיהודי מזרח אירופה מחוצה לה, בעיקר לארצות 16 ( אך גם לקנדה, מדינות דרום אמריקה, דרום אפריקה, אוסטרליה הברית, וארץ-ישראל ) , עוד היוותה אתגר מיוחד לספרות יידיש מודרנית : אחדים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי