פרק שלישי: 'שאַפֿן, שאַפֿן... אַז די ייִדישע ליטעראַטור זאָל זיך מיט אונדז ניט פֿאַרשעמען'