חלק שני: ההוויה הישראלית בסיפורת יידיש בישראל 1948–1967