5. 'אַ צוואה פֿון אַ פֿאַרברענט לשון' (צוואת השפה השרופה): הון וזיכרון

206 | פרק שני א . להראות את הפעילות והחיוביות וכושר ארגון של יהודי ורשה ופולין כולה במאבקם על החיים ועל דמות אדם נגד השפלה וכליון [ . . . ] ב . להדגיש את היצירה המדעית, הספרותית והאמנותית ואת גורלם המר של מאות אנשי שם שחיו בגטו ורשה [ . . . ] ג . להבליט את הפנומנולוגיה של תופעות ותהליכים פסיכוסוציולוגים יחידים במינם שהתפתחו בחברת העיר הנצורה [ . . . ] ד . להעלות על נס את דמותו של היסטוריון ועסקן דגול של גטו ורשה עמנואל רינגלבלום כדמות המסמלת ערכי הנצח של 113 העם היהודי . כבר ערב פתיחתו החגיגית של המשפט החל להתגנב לליבם של השורדים החשש שלא למשפט הזה פיללו . לגורמים שונים בעולם תרבות היידיש נודע שהמדינה מתכוונת לספק לעיתונאים שיסקרו את המשפט תרגומים של הדיונים לגרמנית, אנגלית, צרפתית וספרדית, אך לא ליידיש — שבשנים ההן נחשבה בישראל ל'שפה זרה' . העובדה שדיוני המשפט יתורגמו לכמה שפות ובראשן גרמנית, אך לא לשפתם של רוב הקורבנות והניצולים בישראל ובעולם, הכתה בתדהמה את קוראי ל"נ ( ואת קוראי עיתונות יידיש בעולם ) . ארגוני תרבות יידיש בישראל ובעולם התגייסו למנוע את רוע הגזרה . הפרשה הלכה והסתעפה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי