2. 'אונדזער אַקראָפּאָל' (האקרופוליס שלנו): מיתוס, היסטוריה, עיתון

זיכרון, מרחב וגיבוש זהות לאומית | 169 ובזכרה לא היה מנת חלקם של העיתונאים המקצועיים בלבד או של שכבת האינטליגנציה . ציבור הקוראים עצמו ביטא רצון עז להשתמש בעיתונות כערוץ לתיעול רגשותיו ומחשבותיו על האירוע המכונן הזה, וזו נעתרה לדרישתם . מדור הקוראים הכותבים למערכת ל"נ למשל היה נרחב באופן ניכר לעומת מדורים דומים בעיתונות העברית בת התקופה . בנובמבר 1950 החל להופיע המדור 'יזכּור איבער שטעט און שטעטלעך' ( יזכור לערים ועיירות ) , והופיע גם תחת השם 'די פֿאַרטיליקטע ייִדישע קהילות' ( הקהילות היהודיות 17 פורסמו בו תיאורים של קהילות שהושמדו בשואה, שחיו בערים שהושמדו ) . ובעיירות . קטעים אלה כתבו קוראי העיתון מישראל ומרחבי העולם ולא כותביו המקצועיים . חלקם היו פרקים מספרי יזכור מתהווים, וחלקם היו ניסיונות 18 להתארגנות אגודות חדשות של בני עיר . מדורים אלה שנכתבו 'מלמטה' ייחדו את ל"נ . בדיקה מדגמית של העיתונים היומיים הנפוצים בניו יורק, 'פֿאַרווערטס' ו'דער טאָג', בשנים 1949 – 1951 , העלתה שלא פורסמו בהם מדורים מסוג זה . המחקר על זיכרון השואה עסק 17 לקראת סוף שנות החמישים החליף המדור את שמו והופיע ת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי