פרק שני: 'המקום ינחם'? זיכרון, מרחב וגיבוש זהות לאומית בעיתונות יידיש