ירחון מפלגתי: 'לעבנס־פֿראַגן' ועורכו י' אַרטוסקי (יששכר אײכנבוים)

112 | פרק ראשון מתוך 'תועלתנות לשונית', כאמצעי להגיע לקהל קוראים רחב, לרוב בצורת 215 'לעבנס-פֿראַגן' ( ל"פ ) נבחר כאן לייצג את כתבי העת שבועונים וירחונים . האידאולוגיים ( תנועתיים ומפלגתיים ) ביידיש שיצאו לאור בישראל משום ה'נאמנות הלשונית' האידאולוגית לשפה ולתרבותה . ביידיש ובתרבותה ראו חברי הארגון לא רק אמצעי תקשורת המונים אלא מטרה . בכך נבדל ל"פ מכל העיתונות האידאולוגית בישראל ובכלל זה השבועונים 'נײַוועלט', שהוציאה 217 216 ו'פֿרײַ-ישׂראל' של המפלגה הקומוניסטית . מפלגת פועלי ציון שמאל, אפילו כאשר החלו להתפרסם ידיעות על רצח סופרי יידיש בברית המועצות בעיתונות יידיש בעולם ובישראל, בין סוף שנת 1952 ל- 1954 , לא הופיעה כל מחאה מעל דפי 'פֿרײַ-ישׂראל', שהייתה עשויה להעיד על 'נאמנות לשונית' ליידיש ולתרבותה . 215 למשל : האגודה האנרכיסטית 'אגודת שוחרי החופש' הוציאה את 'פּראָבלעמען / פרובלמות' ( דו-לשוני יידיש-עברית ) , 1959 – 1964 ; המפלגה הקומוניסטית הוציאה את 'אייניקייט', 1948 , 'פֿרײַ-ישׂראל', 1948 – 1977 , ולאחר הפילוג הוציאה רק"ח את 'דער וועג', 1965 – 1996 ; מפ"ם הוציאה את 'אויף דער וואַך'...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי