עיתונות יומית: 'לעצטע נײַעס' ועורכו מרדכי צאנין

תל אביב כמרכז תרבות יידיש לאחר השואה | 75 שביקשה לשמר את זהותה הלשונית והתרבותית הייחודית, גם במחיר ההתבדלות 97 מסביבתם המקומית / לאומית, וקיום 'רפובליקה ספרותית' על-מקומית / לאומית . 'לעצטע נײַעס : אומפּאַרטיייִש בלאַט פֿאַר געזעלשאַפֿט, פּאָליטיק, ווירטשאַפֿט און קולטור' ( חדשות אחרונות : עיתון בלתי מפלגתי לחברה, פוליטיקה, כלכלה ותרבות ) הוא העיתון היומי ביידיש הצעיר ביותר שנדפס 98 במהלך שנות החמישים זה היה בעולם ואף האחרון שנדפס בו ( ראו נספח ב ) . עיתון פרטי ולא מפלגתי, שפנה להמונים, ל'כלל ישראל' ( בשנות השישים היה פרטי למחצה, ועל כך להלן ) . העיתונים היומיים במרכזי תרבות יידיש הגדולים בעולם בשנים אלה ( ניו יורק, בואנוס איירס ) היו כבר מוסדות ותיקים ומבוססים : הם הוקמו מסוף המאה התשע עשרה ועד סוף מלחמת העולם הראשונה . האנטישמיות במזרח אירופה בשנות השלושים הולידה גל פליטים חדש לדרום אמריקה, שהקים עיתונות יומית גם באורוגוואי . פליטים יהודים שהגיעו לפריז בשנים אלה הביאו לידי צמיחת העיתונות שם . עולי שה"פ בישראל הובילו להקמתו של 'לעצטע נײַעס' ( ל"נ ) . בשנות התבססותו והתרחבותו הלכה והצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי