ג. מוסדות התרבות: 'צווישן צוויי בערג' (בין שני הרים)

72 | פרק ראשון שמרוק, צמיחה זו התקיימה מכיוון ש'שרידי פליטת אירופה המזרחית הביאו לישראל ציבור ניכר שנזקק היה לספרות היידיש, ועמו קבוצה גדולה של 89 סופרים, שמלכתחילה עלו מתוך החלטה להמשיך ביצירה יידית בישראל' . ואולם זהו תיאור חלקי בלבד : 'שרידי פליטת אירופה המזרחית' הביאו עימם לא רק הון עצמי מסוים שהצליחו לצבור בתקופת הפליטות ; עמדו לרשותם כספי פיצויים מגרמניה, שאותם השקיעו בקימום תרבותם, וכן קשרים עם ארגוני תמיכה יהודיים מארצות הברית . ערב הקמת ישראל הייתה תל אביב מרכז תרבותי, כלכלי ופוליטי משגשג של התרבות ההגמונית, העברית . נדפסו בה העיתונים המרכזיים, כתבי העת הספרותיים החשובים והוצאות ספרים רבות היו בה . לדברי שידורסקי : 'בעיני תושביה היא הייתה ליורשת התרבות היהודית שבה התגשם חזון בנייתו של 90 כאמור, רוב פעיליה ומנהיגיה של תרבות יידיש לא המרכז הרוחני החדש' . התגוררו במרכז תל אביב, לפחות לא בשנים הראשונות להיותם בארץ, אולם את ארגוני התרבות שהקימו הם בחרו להקים בליבה . כך, בניגוד לדימוי הרווח, תל אביב לא 'ניתנה' לעולי שה"פ 'מלמעלה' מידי המוסדות ההגמוניים — הם הצליחו לתקוע בה יתד למרות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי