א. ההמונים: 'די מאַסן'

54 | פרק ראשון שאיפתם להשתלב בהן ולהפוך לאזרחים שווי זכויות בהן . ואולם מדינות אלה כשלו להגן על אזרחיהן היהודים במלחמת העולם השנייה, ואלה הפכו לפליטים . בישראל הם שבו לדבר יידיש כחלק מתהליך גיבוש זהותם החברתית והלאומית החדשה . עד כמה אכן רווחה הבחירה ביידיש בקרב עולי שה"פ, ומה הייתה השפעתה על החברה הישראלית הכללית ? בשנים 1946 – 1951 הגיעו לישראל 152,000 עולי שה"פ . לשם השוואה, באותן שנים הגיעו ליבשת אמריקה כולה 23 עד שנת 1956 הגיעו כשני שלישים מכלל שה"פרק 66,000 מקרב שה"פ . 24 מספרם מוערך במחקר בין כ- 383,000 לכחצי לישראל בשלושה גלים . 25 עולי שה"פ היו כאמור חלק מתנועה המונית לישראל, המכונהמיליון נפש . 'העלייה הגדולה' או 'העלייה ההמונית', שהתרחשה בשנים 1948 – 1953 , לאחר שהממשלה הזמנית ביטלה במאי 1948 את כל ההגבלות על העלייה לארץ . ערב עצמאות ישראל מנה היישוב כ- 670,000 נפש . עד סוף שנת 1952 26 המשמעות הדמוגרפית קלט 'יישוב' זה 717,923 אזרחים ( 'עולים חדשים' ) ! של נתונים אלה היא מרכזית לעניינינו : משתמע מהם, שבשנים ההן חיו בישראל יותר 'עולים חדשים' מ'וותיקים' ! בין 1948 ל- 1950 עולי ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי