1. אַ 'ייִדיש־מעטראָפּאָליע' (מטרופולין של יידיש): מהו 'מרכז' בתרבות יידיש מודרנית?

תל אביב כמרכז תרבות יידיש לאחר השואה | 47 4 גדולות מסמלות בתרבות המודרנית את האתר שבו נוצר ומתעצב היחיד, יחיד שהפך לעיתים לאמן שברא ביצירתו קולקטיב לאומי חדש ומדומיין 5 ( Gesellschaft ) , וייחס לו מאפיינים ישנים ומסורתיים ( Gemeinschaft ) . כך גם בתרבויות היהודיות המודרניות ביידיש ובעברית : כרכים כמו אודסה, מוסקבה, ורשה וניו יורק היו סביבות חדשות למהגרים יהודים, שהציעו להם הזדמנויות להשתחרר מנאמנויות ישנות ( דתיות, קהילתיות ומשפחתיות ) 6 כאמור, בתרבות יידיש וליצור זהויות וקשרים משפחתיים וחברתיים חדשים . מודרנית ( לעומת זו העברית ) הזהויות והקשרים המודרניים האלה תוארו באופן פרדוקסלי כמסורתיים ועממיים . תרבות יידיש מודרנית כמו גם ציבור צרכניה ויצרניה נוצרו ועוצבו באמצעות העיתונות, הספרות, מוסדות התרבות והחינוך, וכן דרך ארגונים אידאולוגיים 7 ככל שעיר הייתה גדולה יותר, כך התקיימה בה מערכת תרבותית ופוליטיים . עשירה ומגוונת יותר : מספר רב יותר של עיתוני יידיש, שראו אור בתדירות גבוהה יותר, במנעד רחב יותר של איכות ; התקיימו בה יותר סוגים של מסגרות חינוך פורמלי ביידיש ( גני ילדים, בתי ספר יסודי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי