פרק ראשון: 'אונדזער שטעטל תּל־אָבֿיבֿ מוז און וועט ווערן די ייִדיש־מעטראָפּאָליע'