6. מינוח, כתיב, סימון

42 | מבוא : מפגשים טעונים • כינויים ושמות עט : כתיבה עיתונאית וספרותית תחת כינויים ושמות עט הייתה נפוצה מאוד בספרות ובעיתונות היידיש המודרנית . הסיבות לכך רבות והן השתנו לאורך ההיסטוריה ( מבושה מעצם הכתיבה ביידיש ועד התגוננות מפני משטר עוין . בישראל נוספה סיבה חדשה – עברוּת השמות המקוריים ) . כאשר הצלחתי לאתר את שם הכותב במקרים שחתם על יצירתו בכינוי, יופיע השם בסוגריים לצידו, כך : י' דאַרין [ מרדכי צאַנין ] . במקרים שלא הצלחתי לפענח את זהות הכותב יופיע הסימן [ כ ] לצד הכינוי, למשל : צילה בת דוד [ כ ] . • מראה מקום לספרות מחקר יצוין בהיקרות הראשונה במלואו, ובהפניות חוזרות — בקיצור : שם משפחה, וקיצור של שם החיבור . • קיצורים רווחים בספר : א"ר = אַרבעטער-רינג ; דג"ק = די גאָלדענע קייט ; י"צ = ייִדישע צײַטונג ; ל"נ = לעצטע נײַעס ; ל"פ = לעבנס-פֿראַגן ; שה"פ = שארית הפליטה ; א"מ = ארכיון המדינה . איציק מאנגר מבקר במערכת לעצטע נײַעס, תל אביב 1958 יושבים בשורה הראשונה, מימין : מרדכי יופה, וולף יאסני, איציק מאנגר, מרדכי צאנין, לייזר אייכנרנד, א"ש יוריס . עומדים בשורה השנייה, מימין : דוד איידלמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי