אני עפרך: ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1967-1948

גלי דרוקר בר-עם א נ י ע פ ר ך ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 - 1967 גלי דרוקר בר-עם אני עפרך ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 – 1967 גלי דרוקר בר-עם א נ י ע פ ר ך ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 - 1967 ועדת המערכת : פרופ' עודד עיר-שי — יו"ר, פרופ' גדעון בוהק, פרופ' מוטי גולני, פרופ' יוסף דרורי, ד"ר תמר הס, פרופ' זאב וייס, פרופ' דניאלה טלמון-הלר, מר יעקב יניב, פרופ' נסים ליאון, פרופ' אורה לימור, פרופ' אריה נאור, ד"ר הלל ניומן, פרופ' עירית עמית-כהן, ד"ר ירון פרי, פרופ' אלון קדיש, פרופ' ריכב ( בוני ) רובין, פרופ' איריס שגריר, ד"ר יובל שחר, פרופ' מרגלית שילה אני עפרך ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948 – 1967 גלי דרוקר בר-עם יד יצחק בן צבי • ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי