מפתח השירים

527 מ פ םח ה ש ורות אחדשה מהללך ( יוסף אבן אביתור ) 258 ( 4 ) אחוזי אבח ושלח ( יוסף אבן אביתור ) 1 , 229 ( 50 ) , 275 אחרי מותי ( ח"נ ביאליק ) 202 ( 39 ) אטיף רנן מונעם ( רס"ג ) 373 איה כהן ( יוסף אבן אביתור ) 201 – 202 ( 38 ) איומה נועדה ( יוסף אבן אביתור ) 245 איחדה מרשיון מלך ( יוסף אבן אביתור ) 52 ( 164 ) איכה אהלי ידידות 151 , 225 ( 40 ) , 403 , 404 איכה אפיל אורי 63 ( 210 ) אימנתה תעל ( אלעזר ברבי קליר ) 235 אימתה ופחד ( אליה ברבי שמעיה ) 262 ( 16 ) אין זולתך אל מאמץ ( יוסף אבן אביתור [ ב ] ) 15 – 17 , 118 – 119 , 133 – 134 , 223 – 224 , 303 אין זולתך אל מבין רוח נדיבתי ( יוסף אבן אביתור [ ט 4 ] ) 39 , 42 , 52 ( 164 ) , 89 , 118 , 121 , 192 – 193 , 195 , 204 – 207 , 210 ( 6 ) , 258 – 260 , 277 ( 31 ) , 372 אין זולתך אל שוכן מעוני ( יוסף אבן אביתור ) 23 ( 46 ) אין לנו אלהים עוד זולתך ( אמתי בן שפטיה ) 233 אין מי יקרא [ סליחה ] ( שלמה הבבלי ) 232 איש מנגן ( רס"ג ) 236 ( 72 ) , 237 ( 76 ) איש משורר ( שמואל השלישי ) 236 ( 76 ) אכון כליות ולב ( רס"ג ) 265 – 266 אכוף קומתי נגד מקדשו ( ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי