מפתח מזמורי תהילים

525 מ פ םח מ זמורו ם הולות תהילים קכ - קלד ( מזמורי 'שיר המעלות' ) 1 , 37 , 43 – 56 , 57 , 59 ( 188 ) , 187 , 384 – 442 תהילים קכ 44 , 50 , 384 – 388 תהילים קכא 44 , 49 ( 153 ) , 55 , 175 – 176 , 227 – 228 , 234 , 389 – 392 תהילים קכב 44 , 55 , 187 , 393 – 398 תהילים קכג 127 , 399 – 402 תהילים קכד 49 ( 153 ) , 237 , 403 – 406 תהילים קכה 187 , 214 , 407 – 410 תהילים קכו 87 , 411 – 415 תהילים קכז 222 – 223 , 416 – 419 תהילים קכח 16 – 17 , 50 , 134 , 180 , 223 – 224 , 303 – 306 , 420 – 423 תהילים קכט 424 – 427 תהילים קל 428 – 430 תהילים קלא 121 ( 14 ) , 240 , 431 – 433 תהילים קלב 55 , 229 , 434 – 436 תהילים קלג 135 , 212 , 437 – 440 תהילים קלד 179 – 181 , 441 – 442 תהילים קלו 24 – 26 , 89 , 119 , 179 , 181 – 182 , 193 תהילים קלז 66 – 67 , 131 – 132 , 221 – 222 , 452 – 454 תהילים קלט 116 ( 18 ) תהילים קמ 90 , 113 תהילים קמד 250 תהילים קמה 52 ( 164 ) , 233 תהילים קמו 52 ( 164 ) , 142 ( 13 ) , 220 תהילים קמח 232 תהילים קנ 52 , 56 – 59 , 70 ( 239 ) , 151 , 179 , 186 , 277 , 443 – 447  אל הספר
יד יצחק בן-צבי