מפתח כתבי היד

מפםח כםבו הוד 522 פריז, הספרייה הלאומית : 658 . PARIS BN Ms . Hebr 22 ( 42 ) , 319 פרנקפורט, אוסף הקהילה : 2 . 175 : Frankfurt 403 , 407 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה : 4 . 7 CUL : T - S 6 H 34 ( 87 ) , 372 CUL : T - S 8 H16 . 15 27 ( 64 ) , 335 CUL : T - S 8 H16 . 16 231 ( 55 ) CUL : T - S 8 H16 . 18 22 ( 40 ) , 319 CUL : T - S 10 H 9 . 8 27 ( 64 ) , 335 CUL : T - S 13 J 25 . 10 210 ( 4 ) CUL : T - S H3 . 3 60 , 448 CUL : T - S H5 . 47 393 CUL : T - S H5 . 188 367 CUL : T - S H8 . 1 30 ( 74 ; 75 ) , 31 , 346 CUL : T - S H8 . 27 58 ( 187 ) CUL : T - S H8 . 33 71 ( 247 ) , 459 CUL : T - S H10 . 149 92 ( 50 ) CUL : T - S H11 . 14 14 ( 11 ) CUL : T - S H15 . 39 30 ( 72 ; 75 ) , 31 , 33 , 72 ( 248 ) , 346 , 354 CUL : T - S H15 . 75 34 ( 87 ) , 356 , 360 , 369 , 372 CUL : T - S K8 . 89 17 ( 26 ) , 307 CUL : T - S K8 . 92 66 ( 224 ) , 452 CUL : T - S K25 . 30 411 , 416 , 424 , 428 CUL : T - S Misc . 10 . 108 27 ( 66 ; 69 ) , 335 CUL : T - S Misc . 24 . 166 35 ( 93 ) , 356 CUL : T - S NS 71 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי