מפתח כללי

מפםח כללו 516 הצגת פעולות דיבור על ידי הדובר ( narrator’s presentation of speech acts ) 227 ( 46 ) חילופי דוברים 14 , 180 , 225 – 226 חֵרוּז ( versification ) 161 חשיפת התחבולה ( laying bare the device ) 230 ( 53 ) חתימות פיוטים, צירופים הכלולים בהן הקטן 38 , 70 , 72 ( 249 ) חזק חזק, חזק וחזק 24 ( 49 ) , 39 יגדל בתורה, יגדל בתורתך 72 ( 249 ) , 230 ( 50 ) טקסטים לא מקראיים כמסגרות טקסטואליות לפיוטים 155 ( 48 ) יוסף הרב, הרב ( כינויים ליוסף אבן אביתור בקטעי גניזה ) 2 ( 2 ) , 22 , 202 , 319 , 335 כינוי, כינויים פייטניים 54 , 59 ( 90 ) , 108 , 113 , 180 , 186 , 196 , 250 ( 5 ) , 302 , 314 , 320 , 321 , 330 , 350 – 351 , 376 , 381 , 454 כינויים אופייניים או ייחודיים לפיוטי אבן אביתור 362 , 378 , 390 – 393 , 395 , 403 , 438 כינויים חריגים 312 , 359 , 369 , 409 , 443 כינויים לאל בלשון פנייה 389 , 412 , 425 – 426 כינויים לדויד המלך בתור משורר התהילים 234 – 243 כינויים לישראל בדפוס 'נוֹחֲלֵי [ התורה ] ' 64 ( 219 ) כינויים למזמורי תהילים אצל אבן אביתור 228 – 229 , 264 , 317 , 403 , 434 כינויים ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי