מפתח חוקרים ומחברים בני העת החדשה

מפםח חוקרות ומחברות בכו הע ם ה חד שה 514 ליץ', ג'פרי ( G . Leech ) 102 ( 23 ) לנדאו, מנחם 112 ( 7 ) לפלר, בנימין 18 ( 28 ) מוקאז'ובסקי, יאן ( J . Mukařovský ) 84 , 102 מוראבסקי, סטפן ( S . Morawski ) 150 ( 39 ) , 160 – 161 , 164 ( 27 ) מירסקי, אהרן 35 , 162 , 370 , 371 מלמד, אורי 103 ( 2 ) , 117 ( 32 ) , 319 , 354 נאה, שלמה 340 ניב, חנה 177 סגל, מ"צ 177 סימון, אוריאל 216 ( 19 ) , 271 ( 2 ) , 274 סנץ-בדיליוס, אנחל ( A . Sáenz - Badillos ) 81 פגיס, דן 80 , 158 פוקס, עוזיאל 340 פליישר, עזרא 2 , 13 , 15 , 16 , 19 , 22 , 27 , 35 , 46 , 47 ( 145 ) , 50 – 51 , 55 – 56 , 60 , 62 , 68 , 77 ( 1 ) , 84 , 93 ( 3 ) , 111 , 116 , 119 ( 3 ) , 120 ( 8 ) , 135 ( 28 ) , 142 ( 16 ) , 146 ( 28 , 29 ) , 147 ( 30 ) , 148 , 196 – 197 , 199 , 206 , 212 , 218 – 219 , 225 – 226 , 232 , 242 ( 87 ) , 275 ( 21 ) , 279 ( 36 ) 280 ( 38 ) , 282 , 288 – 289 , 387 פרנקל, אברהם 18 ( 28 ) , 232 , 312 פרנקל, יונה 4 צונץ, יוט"ל 2 , 13 , 44 ( 131 ) , 236 צורף, אריה 217 ( 19 ) קיינס, וויל ( W . Kynes ) 174 – 175 ( 3 ) קלאר, ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי