מפתח פייטנים ומחברים קדמונים

מפםח פווטכות ומחב רות קדמוכות 512 סעדיה גאון ( רס"ג ) 5 – 6 , 63 , 79 – 81 , 83 – 84 , 91 , 92 ( 51 ) , 96 ( 10 ) , 98 ( 3 ) , 99 ( 3 ; 6 ; 7 ) , 104 ( 5 ) , 107 ( 34 ) , 108 , 109 ( 45 ) , 111 , 113 – 114 , 118 , 120 , 125 ( 6 ) , 148 ( 35 ) , 216 , 217 ( 23 ) , 246 , 262 – 263 , 265 , 267 – 268 , 269 ( 42 ) , 273 – 274 , 290 , 321 , 370 עלי בן יחזקאל 18 ( 28 ) , 70 עלי בן עמרם 426 פינחס הכהן 232 ( 61 ) , 236 ( 74 ) , 255 , 273 שלמה אבן גבירול ( רשב"ג ) 64 ( 216 ) , 279 ( 38 ) , 280 – 281 ( 3 ) שלמה בן שבתי ( פייטן ) 72 ( 249 ) שלמה בר יהודה גאון 107 , 109 ( 45 ) , 115 שלמה הבבלי 232 , 234 ( 64 ) , 265 שלמה סולימן 97 ( 11 ) שמואל הכהן בן יוסף 114 , 205 ( 48 ) , 377 שמואל הנגיד 97 , 99 ( 7 ) , 146 ( 28 ) , 246 ( 97 ) , 279 ( 37 ) , 280 – 284 , 291 שמואל השלישי 64 , 68 ( 231 ) , 88 ( 35 ) , 90 ( 41 ) , 96 ( 10 ) , 98 – 99 ( 3 ) , 100 ( 15 ) , 104 ( 5 ) , 109 , 113 , 197 – 198 , 208 , 370 שמעון בר יצחק 109 שמריה בן אלחנן 114 ( 19 ) , 209 שרירא גאון 218 ( 23 ) תלמידי מנחם 113 , 264 ( 25 )...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי