לוח הכינויים

ל וח הכ וכווות 504 ישראל בגלותם – אהלי המסער, אום לא נוחמה, אומה שבויה, אנוחי ליבב, אסירים, געורים, דל, העם הנכלם, חלוצת נעלים, טרודיך, יתר הבז, לא רֻחמה, להקת נאנחים, להקת ענייך המרודים, נבזרים, נדחף, נכבש, נעורים, סעורים, עם דל וחלך, עם שפל, עניה, ענייך, עצרת פליטיך, עקורים, ערומים חלוצי נעלים, פליטַי ( י ) , פליטי אריאל, פליטי המונַי, פליטי כליון, פליטי עמך, קהל חוכיו, קהליך, רפויי ידים, רצועי רצע, שארית דורשיך, שארית המוני, שארית חוסיך, שארית נעמן, שארית נשכחים, שׂביעי תלאות, שרידי סגולה, שרידי פזורים, שרידי שרי, שרידים, תותרת רוויי משמן . ישראל בתפילתם, קהל המתפללים – בעלי הקרב, העורכים לפניך מדות שלוש עשרה, יהודוך בכל עוז, יתר שפת הכינו כליותיו ותבורנה, מכונים בני מחול, מקהלות [ . . קיך ] , מקהלות יוסף, מקהלות מתי מספר, משועים, נוגנַי, נושאי זמרה, מחדשי לך תהלות, מיחדי פעמים, משועים, נוגנַי, עוללי טיפוחי, עורכי לך תחנה, פוצחת בהודיה, קדושים מרבים לך תהלה, קוראיך בגרון, קיבוצי אשר עמם נמנתי . ישראל בגאולתם – אמוצי רגלים, המון עדה נושעה . הכוהנים – בני אהרן, דגלי עדוי לכפר עגיל וכו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי