מפתח הכינויים

495 מ פ םח ה כו כווות גואל – המשיח ( ב, 27 ; ד 10 ; י 3 , 14 ; יד, 30 ) גואלי – הקב"ה ( י 2 , 7 ) גוה גם תעלומיה – חטאים ( י 1 , 7 ) גוי קודשו – ישראל ( ה, 7 ) גוים – אויבי ישראל ( י 10 , 7 ) גזע אתוי נהרים – ישראל ( ח 1 , 41 ) גזע ידידיו – ישראל ( ז, 63 ) גזע יפה עינים האדמדם – שלמה המלך ( א, 8 ) גזעך ופריך – ילדים, צאצאים ( ב, 22 ) גלגל העליון – גלגל השמיים ( ז, 22 ) גלגל רום – גלגל השמיים ( ו, 33 ) געורים – ישראל בגלותם ( י 8 , 22 ) דביר משמם – המקדש בחורבנו ( י 3 , 9 ) דבירי – בית הכנסת ( ט 4 , 47 ) דבקיך – ישראל ( ט 1 , 39 ) דברי רנניך – מזמורי תהילים ( י 14 , 9 ) דגול – הקב"ה ( א, 14 ) דגלי עדוי לכפר עגיל וכומזו – הכוהנים ( יא, 7 ) דגליו – ישראל ( ה, 5 ) דגן רקיעיך – מן ( ח 1 , 62 ) דוחף – אויבי ישראל ( יב, 25 ) דולק ( הדולק ) – אויבי ישראל ( י 5 , 9 ; י 5 , 10 ) דוקר ( הדוקר ) – אויבי ישראל ( י 5 , 9 ; י, 10 ) דורשי פניך – ישראל ( י 4 , 9 ) דורשיך – ישראל ( י 7 , 9 ; י 10 , 9 ) דל – ישראל בגלותם ( י 8 , 19 ) דר מעונים – הקב"ה ( י 5 , 17 ) דר שחקים – הקב"ה ( יד, 11 ) דת אלהים – ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי