ד. מהדורות ואנתולוגיות שירה ופיוט

469 מפם ח הבובלוודרפוה השירה בספרד = ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, מבחר שירים וסיפורים מחורזים, א – ד, ירושלים ותל אביב 1960 2 יגל חזון = א"י כ"ץ, יגל חזון, חמישים שירים חדשים מתקופת ספרד, ירושלים – תל אביב תשכ"ה יוצרות סולימן = ע' הכהן, מחזור היוצרות של ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי לפרשות השבוע, ירושלים תשע"ט לקט סליחות = ד' גולדשמידט וא' פרנקל, לקט פיוטי סליחות מאת פייטני אשכנז וצרפת ( א – ב ) , ירושלים תשנ"ג מבחר השירה = ח' בראדי ומ' וינר ( עו' ) , מבחר השירה העברית, לייפציג תרפ"ג 2 מבחר השירה באיטליה = ח' שירמן, מבחר השירה העברית באיטליה, ברלין תרצ"ד מגילת אחימעץ = ב' קלאר, מגילת אחימעץ, ירושלים תשל"ד 2 מחזור א"י = י' יהלום וע' אנגל, מחזור ארץ-ישראל, קודקס הגניזה, ירושלים תשמ"ז מחזורי שבעתות = ש' אליצור, מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות, ירושלים תשנ"ג מפי פייטנים = מ' זולאי, מפי פייטנים ושופכי שיח, בעריכת ש' אליצור, ירושלים תשס"ה משלי סעיד = ע' פליישר, משלי סעיד בן באבשאד, ירושלים תש"ן ספר תחכמוני לאלחריזי = י' יהלום ונ' קצומטה, תחכמוני, או מחברות הימן האזרחי, מאת יהודה אלחריזי, ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי