י12. יום לימדתי (תהילים קלא)

פוו טו םהו לו ת לווסף אבי א בו םו ר 432 דֶּרֶךְ אִם [ הֲ ] פִירוֹתִי כְּמֶלֶךְ בְּעוֹז רוּמוֹ 10 הֲלֹא אֱלֹהִים יַחֲקָר זֹאת בְּמַדַּע תַּ [ עֲלוּ ] מוֹ וְאִם [ חוֹ ] ב חַבְתִּי [ . . . . . . ] חַבְלוֹ וְעַמּוֹ אִם לֹא שִׁוִּ [ יתִי וְדוֹ ] מַמְתִּ [ י ] נַפְשִׁי כְּגָמוּל [ עֲלֵי ] אִמּוֹ זָהוֹ לֹא זָהִייתִיי [ . . . . . . . . . . . ] שי חֻולֵּיתִי [ . . . . . ] י זָמַמְתִּי בְּלַחֲשִׁי 15 טועמי [ . . . . . . ] דֵּעִי בְּמִדְרָשִׁ [ י ] [ כַּגָּמֻל עָלַי נַפְ ] שִׁי יוכפפ [ . . כ . . ] ת [ . . ] לִ שְׁ [ א ] וֹב מִ מּוֹרַי כֻּולָּם 16 נפשי ] אחריו : פזמ < ון > נ התרומם נא, גלה את כוחך ( פנייה לאל ) . תרוממ [ ני ] : רומם נא אותי משפלותי . 9 דרך אם [ ה ] פירותי : אם זנחתי את ההליכה בדרכי האל והפרתי את בריתו . כמלך : השווה משנה, סנהדרין ב, ד : 'ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו, דרך המלך אין לו שיעור' . בעוז רומו : בתוקף שררתו . 10 הלא אלהים יחקר זאת במדע ת [ עלו ] מו : הרי האל, שהנסתרות גלויות לו, יודע על כך ; הטור מיוסד על לשון הכתוב בתהילים מד, כב : 'הֲלֹא אֱלֹהִים יַחֲקָר זֹאת כִּי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי