פרק חמישי: שמרנות וחדשנות בפיוטי אבן אביתור: פתח להערכה מחודשת

שמרכ ום וחדשכום בפווטו אבי א בו ם ור 289 מערכת שלמה של סוגי פיוט חדשים שבהם הגיעה שירת הקודש הספרדית 3 במחקריו חשף פליישר והאיר שרידי שירהלשיא הישגיה : הרשויות' . לא פייטנית של אבן אביתור שנשתמרו בגניזה וכן כמה מפיוטיו הניחנים 4 ואולם בסיכומו באופי 'ספרדי' יותר בתבניותיהם ובמהלכיהם השיריים . של דבר קבע אף הוא כי 'ר' יוסף אבן אביתור פייטן שמרן היה, וגם לאחר שראינו את הפינות החדשניות שבמורשתו מתעבות קמעא, עדיין מותר לומר שה"מהפכה" הספרדית לא הייתה לפי רוחו, לא בשירת הקודש ולא בשירת החול' . עוד ציין פליישר כי 'רתיעתו [ של אבן אביתור ] [ . . . ] מן החידושים הספרדיים' מתבארת על רקע דיוקנו 'כחכם תורני ואיש הלכה' : מסתבר שעולמם של חכמי התלמוד בספרד בעת הזאת עדיין עולם מסורתי היה במהותו, והוא היה עולם סגור, שההתרחשויות התרבותיות שמחוצה לו לא נלקחו בו בחשבון . אומנם המצב לא נשאר בעינו גם שם זמן רב, כפי שניכר מהמשך קורותיה של התרבות 5 העברית בספרד, למן ימיו של ר' שמואל הנגיד ואילך . והינה נראה כי לנוכח כמה מפיוטינו עשויה דרכו של אבן אביתור כמשורר להצטייר באור מורכב יותר . כך לדוגמה את דפוסן של ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי