שער שלישי: מסד של מקרא וטפחות של פיוט: בחינות בין־טקסטואליות