פרק שביעי: הרכבי מחרוזות וטורים

ה רכב ו מחרוזום וט ורות 119 בהיקפן של מחרוזות הקדוש ניכר גיוון : קצתן בנות שלושה טורים אף הן ( ד ; ח 1 ) , קצתן בנות ארבעה ( א ; ה ) , חמישה ( ו ; ז ) ואף שישה טורים ( ג ) . שני 3 נציגים בין פיוטינו לדגם המינימלי של מחרוזות בנות שני טורים בלבד : הפיוט החמישי במערכת היוצר לשמחת תורה ( ט 5 ) והקינה המיוסדת על תהילים קלז ( יג ) . 4 כללחוץ מפיוט אחד השקול בשיטה ההברתית-דקדוקית ( ב ) , הפיוטים שלפנינו, כמותם כרוב שירתו של אבן אביתור, קצובים על דרך 'משקל ההטעמות' הפייטני הקדום, המקצה 'לכל טור סך מסוים של 5 בעודו מאפשר, עם זאת, גמישות בלתי מבוטלת מלים כבדות-הטעמה' בקביעת שיעוריהם המדויקים של הטורים . פיוטינו נבדלים זה מזה במידה ניכרת מצד היקפם הטיפוסי של טוריהם . קצתם טוריהם קצרים למדי, ומחזיקים בדרך כלל ארבע תיבות בלבד, ולעיתים אף לא יותר משלוש, בטורים דוגמת 'זִכְרוּ מִפְלָאָיו בְּמַקְהֵלִים' ( ו, 30 ) ; 'וְהִשְׁתַּטְּחוּ וְהַסְדִּירוּ זְמִירוֹתָיו' ( יא, 11 ) או 'דְּמוּמִים עֲגוּמִים בְּמַהֲמוֹרוֹתֵינוּ' ( יג, 13 ) . קצתם, 6 הידועה כאחד מסממניו שללעומת זאת, ניחנים ב'רחבוּת הטורים', הסגנון ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי