פרק ראשון: בעברית משלו: אבן אביתור ו'הסגנון הסעדיאני'

ק ווות ללשוי השורום ולאמכום השור 78 בהיבטים שונים של הטקסטים, אך אלה העתקות אמינות ובדוקות מעדי נוסח נבחרים, שאף מעמידות לעיתים תכופות נוסח מתוקן יותר לטקסטים שנדפסו . מעבר לעצם זמינותו של מאגר הטקסטים, מאפשרת התוכנה גם לסרוק אותו ולבחון בו את היקרויותיהם של מילים, צירופים וקווי לשון 4 בשנים האחרונות אכן נעשה על שונים, בבחינת קונקורדנציה מקוונת . ידי החוקרים שימוש נרחב ב'מאגרים', בייחוד לצורך בדיקת תפוצתן של צורות לשוניות בקורפוסים השונים המיוצגים במאגר הטקסטים הכלול 5 לצד ההסתמכות על מסד הנתונים שלבאתר, וכך גם עשיתי אנוכי . 'מאגרים', שחשיבותו הייחודית לענייננו עצומה ללא ספק, חיוני לציין גם את מגבלותיו . ראשית, מצד מצאי הטקסטים : ברור שלא כל מה שכתב אבן אביתור, לדוגמה, שרד במלואו, וגם שלא כל מה ששרד בכתבי היד זוהה כפרי עטו . אף אותם טקסטים ששרדו וזוהו כפרי עטו אינם נוכחים כולם ב'מאגרים', נכון לרגע כתיבתן של השורות הללו ( בהם כמחצית הפיוטים הנדפסים בספר הזה ) . ואפילו ביחס לטקסטים הכלולים באתר, יש לציין כי אין מדובר כאמור במהדורות ביקורתיות המיוסדות על כלל עדי הנוסח, אלא בהעתקות המיוסדו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי