טו. לכו יראי יי: מעריב לראש השנה המיוסד על תהילים צא, א

וצ ורום ודווק כוהי 72 248 ביצירה מקוים ותחילת השלישית עומדות לפנינו גם בעד נוסח נוסף . 249 אקרוסטיכון החתימה המורחב 'יוסף בירבי יצחק [ ה ] קט [ ן ] יגדל ב [ . . ] ' . כמקובל בפיוטי המעריב, כלל החטיבות המרכיבות את היצירה שלפנינו 250 להוציא את השלישית שבהן . מעוצבות 'באחידות סימטרית מוחלטת', כל אחת מן החטיבות הסדירות כאן כוללת מחרוזת מרובעת אחת, שטורה הראשון נפתח במילה מפסוק המסגרת, טורה השני פותח בצירוף הקבע 'בְּלֵיל רֹאשׁ הַשָּׁנָה' והיא נחתמת בפסוק סיומת, המשמש כלשון מעבר אל התחנה הליטורגית הנתונה . החטיבה השלישית, לעומת זאת, מחזיקה לא פחות מארבעה עשר טורים ( 9 – 22 ) ומורכבת למעשה משתי חטיבות משנה שקולות בהיקפן . האחת ( 9 – 15 ) עשויה שלוש מחרוזות דו-טוריות ; לאחר כל אחת מהן מופיע הרפרין 'בְּקוֹל תְּקִיעַת שׁוֹפָר', ולאחרונה שבהן נסמכת סיומת מקראית הכוללת לשון 'שופר' ( זכריה ט, יד ) . בחטיבת המשנה השנייה ( 16 – 22 ) מחרוזת נרחבת בת שבעה טורים הנחרזת ברפרין, אשר שב ומופיע כאן, פעם אחת בלבד, לאחר הטור הראשון ( 16 ) . גם חטיבת המשנה הזאת נחתמת בפסוק סיומת הכולל לשון 'שופר' ( תהילים מז, ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי