יג. אזכרה יום (על נהרות): קינה לתשעה באב המיוסדת על תהילים קלז

ודו אזכ רה וות ( על כה רום ) 67 לבין היקפן של המחרוזות הסדירות שבפיוט, העומדות על שני טורים בלבד, מתמיה קמעא . שלישית ועיקרית, בשלושה קטעי גניזה מופיעה 226 זוהי קינה מחרוזת זו בראש קינה אחרת, 'אפלת נרות וקצוץ מנורות' . קדומה ככל הנראה, בנויה מחרוזות מרובעות, שאף בה משמשות סיומות מקראיות מתהילים קלז . לעומת זאת, בעדי נוסח אחרים של קינה זו מן הגניזה אין מופיעה מחרוזת הפתיחה דנן ובמקומה מופיע הרפרין 'עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם' ( איכה א, טז ) . כך לדוגמה בגיליון קלף קדום השמור באוסף כתבי הגניזה שבספריית אוניברסיטת ז'נבה . מקור זה כולל לצד הקינה הנזכרת כמה קינות המיוחסות לקלירי והוא נכלל בין כתבי היד האחידים 227 זאת בהתאםשל פיוטי אלעזר בירבי קליר בקטלוג האוסף הנזכר, 228 ייתכן לכלילתה של הקינה הנזכרת בין 'קינות קליר' על ידי מנחם זולאי . אפוא כי מעיקרה כללה קינה קדומה זו, שייתכן כי יצאה מתחת ידיו של הקלירי, את הרפרין הקצר מאיכה א, טז אך בשלב מאוחר יותר הוחלף הרפרין הזה במחרוזת המרובעת דנן לשם ביצוע מקהלתי של הפיוט . מכל מקום, יש להטיל ספק כאמור בזיקתה האורגנית של מחרוזת פתיחה זו אל 'אזכרה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי