יב. אהודה בקרב: גוף יוצר לסוכות המיוסד על תהילים כג

וב ו אהודה בקרב 61 הטקסט על פי קטע אדלר במהדורתה המקיפה לפיוטי יוסף אלברדאני 197 שראתה אור בשנת תשס"ג . הפיוט חתום כאמור 'יוסף' בלבד . חתימה זו כשלעצמה אין בה כדי לסייענו בשאלת ייחוסו ליוסף אלברדאני, ליוסף אבן אביתור או לפייטן אחר כלשהו מפייטני הגניזה ששמו היה יוסף . את חלקו הראשון של פיוטנו נטתה בארי לייחס לאלברדאני בעיקר על רקע הופעתו בקטע אדלר 198 מצדר קצר החתום 'יוסף חזן', שאכן נראה מיד לאחר הפיוט 'יוצר יצר' : 199 אבל בניגוד למקרים אופייני לאלברדאני מצד סוגתו, סגנונו וחתימתו . אחרים של מצדר וגוף יוצר המועתקים בסמוך זה לזה, שבהם 'עולה לשון 200 — האחד חתום 'יוסף', האחר חיתום מלאה משני הקטעים העוקבים' 'אלברדאני' — כאן אין לפנינו אלא חזרה על החתימה 'יוסף' בכל אחד מן הפיוטים . יתר על כן : שני הפיוטים המועתקים כאן ברצף, למעשה לא נועדו להיאמר כך מעיקרם, שכן מתחילה יוחד כל אחד מהם לעיתוי ליטורגי שונה . המצדר הנזכר נועד על פי כותרתו בכתב היד להיאמר בשבת 201 ואכן עניין השבת נזכר בו במפורש . גוף שחלה בחול המועד של סוכות, היוצר דנן, לעומת זאת, נועד להיאמר ביום טוב ראשון של חג הסוכות החל בט"ו ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי