ח. אתיו נדיבי עמים; אמוני ארץ: גוף יוצר המיוסד על תהילים פא וזולת המיוסד על תהילים צה לראש השנה

חו אםוו כדובו עמות ; אמוכו ארב 31 השני ( 47 – 64 ) — אקרוסטיכון החתימה 'יושׂ [ ף ] חזק' . כל אחת ממחרוזות הפיוט נחתמת בפסוק סיומת ממזמור תהילים פא ; המחרוזות המרכיבות את חלקו השני נפתחות בפתיחות מקראיות מפסוקי אותו מזמור . מורכבות מסוימת מתגלה כאן באשר להרכב מחרוזות הקדוש . כמות שהוא מועתק בכ"י נ כולל פיוטנו שלוש מחרוזות קדוש משורשרות שונות . האחת ( 10 – 12 ) משולשת, חתומה 'יוסף' ; השנייה מרובעת ( 34 – 37 ) , חתומה 'יוסף בר יצחק' ; והשלישית ( 65 – 68 ) , החותמת את הפיוט במעבר ללשון ברכת יוצר ( 'הָאֵל הַנֶּאֱמָן הַמֵּאִיר לָאָרֶץ' ) , מרובעת אף היא וחתומה 'יוסף' . שתי המחרוזות הראשונות נפתחות באותו צירוף, 'יַעֲקֹב וְזַרְעוֹ' . יש לציין כי המילה 'יעקב' שבראש הצירוף הזה משמשת כמילת שרשור : נחתמים בה הן פסוק ב הן פסוק ה במזמור, שני פסוקים המשולבים בפיוט כטורי סיומת המקדימים מחרוזות קדוש ( 9 , 33 ) . לפי כ"י נ מסתבר שהמחרוזת הראשונה נאמרה פעמיים, והיא הנרמזת בלשון 'פז < מון > ' הנסמכת לטור 33 ; לאחר שלוש המחרוזות הבאות מופיעה כאן המחרוזת השנייה, אשר ככל הנראה חזרה ונאמרה בהמשך, מדי שלוש מחר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי