ו. אוהלי זית: גוף יוצר לפסח המיוסד על תהילים קלו

וו א והלו ז ום 25 הראשונות משובצת מחרוזת קדוש בת חמישה טורים החתומה 'יהושׂף' . מחרוזת זו אומנם משורשרת לטור הקודם לה, אך בהמשך הפיוט היא 50 שבה ומופיעה כצורתה ארבע פעמים נוספות, כמחרוזת קדוש רפרינית . את פיוטנו הולם הדפוס הזה במיוחד, שהרי אף במזמור קלו, שעליו הוא מיוסד, נחתם כל פסוק בצירוף הקבוע 'כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ', אשר מעיקרו שימש ככל הנראה כרפרין, 'תגובת הקהל כמענה לקריאות הקצובות של 51 בחירתו של אבן המשורר המזמר, או של להקת זמרים ששרו את ההלל' . אביתור לחתום בצירוף הזה, כטור סיומת מקראית, הן את מחרוזת הקדוש 52 ראויההרפרינית בפיוטנו והן את אחרונת מחרוזתיו הסדירות ( 118 – 120 ) , להבלטה לאור זאת : יש בכך משום סיגור כיאסטי מובהק, המעלה על נס את הקריאה להודות לאל שהמזמור כולו עומד בסימנה . מהלך מקביל של סיגור כיאסטי כבר נקוט במזמור גופו, למעשה : פסוקו האחרון ( כו ) נפתח בלשון 'הוֹדוּ', כדרך שלושת פסוקיו הראשונים . לשון 'הוֹדוּ', הפותחת את המזמור כאמור, מקופלת בתיבה 'יְהוֹדוּן' שבטור הפותח את מחרוזת הקדוש בפיוטנו, והדהודם של שני העיצורים שבה ( ה"א, דל"ת ) נשמע היטב במצלול המחרוזת הח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי