ג. אני היום אקח מועד: גוף יוצר לאבל המיוסד על תהילים קיב

וצ ורום ודווק כוהי 18 [ 43 ] ) וכן ריבוי הופעותיהן של לשונות 'הִנֵּה' ( 12 , 22 ) ו'הֲלֹא', הניצבת בראש הטור השני בכל מחרוזות הקדוש כאן, בדיוק כביוצר לשבועות 'את מזמור המשורר' ( ז ) . במיוחד יש לציין בהקשר זה את לשון הפתיחה של 27 יתר על כן,הפיוט . הצירוף 'אֲנִי הַיּוֹם' פותח כמה גופי יוצר לאבן אביתור ; הצירוף 'אֲנִי הַיּוֹם אֶקַּח מוֹעֵד' מצוי בראש סליחה שאף היא יצאה מתחת 28 ידי פייטננו, 'אני היום אקח מועד לרוממך' ( א . 6657 ) . תהילים קיב נמנה עם מזמורי התהילים ה'באים ללמד מה טיבו של 29 והוא רצוף דברי איחול והבטחה בדבר העתיד המאושרהאדם האידיאלי', הנכון לו לאותו 'אִישׁ יָרֵא אֶת יְיָ, בְּמִצְוֹתָיו חָפֵץ מְאֹד' ( פסוק א ) . מסתברת אפוא מאליה בחירתו של פייטן עלום שם לשבץ את פסוקי המזמור הזה 30 לעומת זאת, בחירתו ( על דרך הפתיחה המקראית ) בקרובת י"ח לחתן . של אבן אביתור לייסד על אותו מזמור פיוט יוצר לאבל ראויה לציון במקוריותה . מעיקרם עוסקים כאמור פסוקי המזמור בשבחי הצדיק והגורל הטוב המזומן לו בימי חייו . כאן, לעומת זאת, מוסבים הם על חלקו הטוב של הצדיק אף לאחר שהלך לעולמו . לאורך רוב הפיו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי