ב. אין זולתך אל מאמץ: זולת לחתן המיוסד על תהילים קכח

וצ ורום ודווק כוהי 16 הפיוט ידוע לנו כיום משלושה כתבי יד מן הגניזה, ואלה עומדים ביסוד 14 כלול הוא במלוא היקפו, ובו הוא גם מיוחס לאבןמהדורתנו . באחד מהם 15 על פי מקור זה צוין אביתור בכותרת שבראשו ( 'זולת אחר שטנ < אש > ' ) . 16 ואףהפיוט לראשונה במחקר על ידי פליישר בעבודת הדוקטור שלו 17 שני עדי נוסח נוספים אותרו מאז . מןנדפס שם, בהעתקה ראשונית . האחד נותרו בידינו שני מקטעים מצומצמים, האחד מתחילת הפיוט והשני 18 עד הנוסח האחר הוא דף אחד, קרוע ומהוה בראשו,מסמוך לסופו . 19 מדובר ככל הנראה שבעמוד א שלו נשתמר פיוטנו למן טורו התשיעי . באוטוגרף, אולי דף מקונטרס שתואר על ידי פליישר ככתוב בכתיבת ידו 20 על פי שלושת עדי הנוסח הללו הוהדר הפיוט בעבודת של אבן אביתור . 21 ועתה הוא נדפס כאן מחדש בגרסה מתוקנת . הגמר שלי, מזמור קכח נתפש כהולם במיוחד את שמחת הכלולות, על שום צרור 22 המזמור במלואו משמש הברכות לבית פורח ומשגשג הכנוס בפסוקיו . 14 נ : 10 - 7 . 481 JTS : ENA . 15 בסופו מופיעה לשון מעבר לפסוק הקבע הראשון של ברכת הגאולה ( ראה פליישר, היוצרות, עמ' 160 ) . לאחריו בא זולת נוסף לחתן לאבן אביתור, תחת כו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי