א. אזכרה מזמור: גוף יוצר לחתן המיוסד על תהילים מה

וצ ורום ודווק כוהי 14 שרידי שלוש העתקות קדומות של הפיוט מגניזת קהיר שנתגלגלו אל 'הסדרה החדשה' ואל 'סדרת הנוספות' שבאוסף טיילור – שכטר השמור 8 מכוח צירופם של קטעי הגניזהבספריית האוניברסיטה בקיימברידג' . הללו מתאפשר לנו לשחזר את היצירה במלואה ולעמוד בקירוב על דמותה כמות שיצאה מתחת ידי הפייטן . בחירתו של אבן אביתור לייסד את יצירתו זו על מזמור מה נעוצה 9 ואכן השערה כמסתבר בכך 'שהוא כל כולו, כמדומה, מזמור של חתונה' מקובלת היא כי מעיקרו נתחבר המזמור המקראי הזה לרגל טכס כלולות 10 פיוט נוסף המיוסד על אותו מזמור ומיועד לנסיבות דומותמלכותי . שנתגלה בגניזה הוא 'וארשתיך אמרתי לך', יוצר לארוס לפייטן בשם 11 אומנם כדרכן של יצירות פייטניות רבות המציינות את שמחתמשה . הכלולות, ברית הנישואין נעשית בשני הפיוטים הללו אספקלריה אלגורית לגאולה המיוחלת . פיוטנו ראוי לציון מיוחד מצד עושר לשונו החגיגית ומהלכו הדינמי, המתגוון תכופות בחילופי דוברים ונמענים . חטיבתו הראשונה מחזיקה הצהרת פתיחה מטאפואטית שבמסגרתה מזכיר הדובר הפייטני את נסיבות אמירת הפיוט לרגל שמחת הכלולות ( 4 , 13 ) . לאחר מכן פונה הדובר לאל בעידוד נ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי